Pellets i småsäck

När du köper pellets i småsäck väljer du hur många pallar du vill ha. Vi har säckar på 16 kilo.  Pallen väger 832 kg och innehåller 52 säckar.

Handla pellets i småsäck

Pellets i storsäck

När du köper pellets i storsäck väljer du det antal storsäckar du vill ha. Våra storsäckar väger 650 kg.

Handla pellets i storsäck

Pellets i bulk

När du köper pellets i bulk väljer du hur många ton du vill ha. Lägsta beställningsvolym är 1,5 ton. Levereras till dig med bulkbil.

Handla pellets i bulk

Hur fungerar det med pellets i bulk?

Har du som pelletskund investerat i ett bulkförråd blir det både billigare och bekvämare att få din pelletsleverans. När bilen kommer blåser vi in pellets i ditt förråd med luft. Filmen visar dig steg för steg hur en bulkleverans fungerar.

Vår pellets

  • Egenskaper Svensk standard
  • Diameter 6 och 8 mm
  • Volymvikt ca 650 kg/m³
  • Energiinnehåll ≥ 4,8 MWh/ton
  • Askhalt ≤ 0,5 viktprocent
  • Hållfasthet ≥ 97,5 %
  • Fukthalt 6-8 viktprocent