Råvaran kommer från växtriket

Pellets och våra andra produkter är trädbränsle som vi hämtar från växtriket. Vi förädlar och pressar samman restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, såsom flis och olika typer av spån. Förut var de här restprodukterna dyra att göra sig av med, men vi kom på att de kunde användas för att göra värme och elektricitet.


Det blir ju rök när man eldar med pellets och röken innehåller koldioxid kanske du tänker. Jo, visst är det så. Men när pellets brinner frigörs bara den koldioxid som gjort att trädet har kunnat växa. Och tack vare ett ansvarsfullt skogsbruk binds sen koldioxiden upp igen. Därför är pellets en 100 % förnybar energikälla som inte bidrar till en ökning av atmosfärens innehåll av koldioxid. Ett kretslopp helt enkelt. I dag växer dessutom den svenska skogen mer än vad våra leverantörer avverkar. Och vi samarbetar bara med ansvarsfulla leverantörer som är certifierade för ett hållbart skogsbruk.

 
Det är koldioxid och svavel från fossila bränslen (kol, olja och gas) som är den stora boven bakom växthuseffekten och den försurning som hotar många känsliga miljöer.

 

Vi är ISO 9001 och 14001-certifierade

Tillverkningen av trädbränslen i samtliga av våra fabriker är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Scandbio arbetar för en hållbar utveckling samt att minimera vår miljöpåverkan. Vid tillverkning av trädbränslen är belastningen på miljön liten, men den går ändå att minska. Och de stora miljövinsterna ses när trädbränsle sätts i relation till annan energiproduktion.

 

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100% förnybar energi i form av pellets i bulk, pellet på pall, pellets 8 mm, pellets 6 mm och pulver. Våra produkter värmer privata hushåll, ger energi till företag och kommunala- och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier. Scandbio saluför också stallpellets. Stallpellets lämpar sig perfekt till boxar för hästar och andra djur.