Vi har levererat pellets till fjärrvärmeverk och större fastigheter sedan tidigt 80-tal.

UPPVÄRMNING

Vårt fokus är förnybar energi i form av träpellets och träpulver som tillsammans med sol, vind och vatten kan lösa behovet av uppvärmning utan att öka nettoutsläppen av koldioxid.

Förädlad restprodukt.

01Dialog och service

Vi vill alltid erbjuda en bra dialog och efterfrågad service.

 

02Proaktivt klimatarbete

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och goda råd.

 

03Etik och hållbar upphandling

Affärsetik håller vi högt. Vi säkerställer och följer upp.

Koll på bränslet

 

För de flesta fjärrvärmeleverantörer och större fastighetsägare är hållbarhetsfrågor ständigt närvarande. Vi arbetar för att minimera våra processers miljöpåverkan. En grundläggande del av detta är certifiering av verksamhetens delar och vi samarbetar bara med ansvarsfulla leverantörer som i sin tur också är certifierade. Detta sammanfattas i det hållbarhetsbesked som krävs för alla som förbränner biobränslen inom EU ETS.

Hållbarhetsbesked ingår alltid när du anlitar oss. På det viset kan du följa bränslet hela vägen från ursprung till värmekälla.

Vilket biobränsle passar bäst?

En ökad användning av biobränslen är centralt för att Sverige ska nå klimatmålen. Biobränslen är inte den enda lösningen för uppvärmning, men de spelar en viktig roll i klimatomställningen för industrin och samhället. Vad är det för skillnader mellan olika biobränslen? Vilka fördelar och nackdelar har respektive bränsle?

 

Här har du svaren

Kvänum Energi håller rätt nivå

På västgötaslätten förser Kvänum Energi cirka 5 000 personer med
el och värme. Bland kunderna finns även skolor, ålderdomshem och
bostadsrättsföreningar.

Kvänum Energi är en av Scandbios kunder som använder nivåvakt.  Innovationen har inneburit en markant förändring i pelletslogistiken.

 

Nivåvakten

Byt energikälla med stöd från Klimatklivet

En konvertering till pellets eller pulver är alltid ett bra beslut, både för din ekonomi och ditt hållbarhetsarbete. För att få ut mest av din investering finns det en rad saker att fundera lite extra på. Hur ska man tänka när man väljer leverantör? Hur ska man placera sina silos? Finns det andra fallgropar på vägen? Scandbio hjälper dig hela vägen, så att du får ut mer av både bränslet och samarbetet med oss.

Ett väl planerat och genomtänkt arbete för att minska din klimatpåverkan gör också att du har större möjligheter att beviljas stöd för din investering från Klimatklivet.

 

5 viktiga steg

Vi svarar gärna på dina frågor!

UPPVÄRMNING PROCESSVÄRME NIVÅVAKT

Ekologiskt hållbar odling

SVEGRO

Svegro är ett svenskt familjeföretag som många känner igen från grönsaksdisken. Deras örter och sallater odlas i ett 55 000 kvadratmeter stort växthus på natursköna Färingsö. För att säkerställa att det alltid finns tillräckligt med värme för odlingen och för att uppvärmningen ska ske på ett hållbart sätt förlitar sig Svegro på pellets samt en nivåvakt från Scandbio.

 

LÄS ARTIKELN

FJÄRRVÄRME FASTIGHETSVÄRME NIVÅVAKT

Kvänum energi håller rätt nivå

KVÄNUM ENERGI

Snabbare, tryggare och bekvämare - nivåvakten från Scandbio har inneburit en markant förändring i pelletslogistiken. Kvänum Energi är en av kunderna som använder innovationen.

 

LÄS ARTIKELN