Vi har sex fabriker med en samlad produktions­kapacitet på 575 000 ton förnybar energi.

Våra fabriker

Med drygt 40 års erfarenhet av pelletsproduktion har vi fintrimmat verksamheten både vad gäller produktkvalitet, leveranser och kundservice.

Förvänta dig bara det bästa.

01100% naturligt

Renodlad energi från lokala sågverk.

 

02Certifierat ursprung

Vi har koll på tillverkning och ursprung, så slipper du.

 

03Testad kvalitet

Pelletsen testas regelbundet innan den lämnar fabriken.

 

Certifierade processer

 

Scandbios produkter tillverkas i sex fabriker. Råvaran utgörs till 100% av såg- och kutterspån från gran och fur från lokala sågverk. I fabrikerna förädlas restprodukterna till ett homogent bränsle för användning i villor, processindustri och värmeverk. För att bibehålla en jämn kvalitet som lever upp till kvalitets- och miljökrav är våra fabriker certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Även råvaran är certifierad, vilket sammantaget gör att vi  kan erbjuda dig Hållbarhetsbesked – ett krav från Naturvårdsverket och hållbarhetslagen som säger att alla anläggningar som förbränner biobränslen inom EU måste kunna visa att hållbarhetskriterierna enligt förnybartdirektivet är uppfyllda, för att slippa köp av utsläppsrätter (ETS).

Pelletsfabrik Norberg

NORBERG, VÄSTMANLAND


Produktion

 • Värmepellets i bulk
 • Värmepellets i säck
 • Stallpellets
 • Fjärrvärme


Produktionskapacitet
140 000 ton/år

Energileveranser
Fjärrvärmeleverantör till Norbergs kommun

Certifieringar

 • ISO 9 000
 • ISO 14 000
 • FSC (FSC C133470)
 • Hållbarhetsbesked

Pelletsfabrik Främlingshem

FRÄMLINGSHEM, GÄSTRIKLAND


Produktion

 • Värmepellets i bulk

 

Produktionskapacitet
65 000 ton/år

Certifieringar

 • ISO 9 000
 • ISO 14 000
 • FSC (FSC C133470)
 • Hållbarhetsbesked

Pelletsfabrik Malmbäck

MALMBÄCK, SMÅLAND


Produktion

 • Värmepellets i bulk
 • Värmepellets i säck
 • Stallpellets
 • Grillpellets
 • Träpulver


Produktionskapacitet
115 000 ton/år

Certifieringar

 • ISO 9 000
 • ISO 14 000
 • FSC (FSC C133470)
 • SBP (SBP-08-61)
 • Hållbarhetsbesked

Pelletsfabrik Forsnäs

FORSNÄS, ÖSTERGÖTLAND


Produktion

 • Värmepellets i bulk
 • Värmepellets i säck


Produktionskapacitet
85 000 ton/år

Certifieringar

 • ISO 9 000
 • ISO 14 000
 • FSC (FSC C133470)
 • Hållbarhetsbesked

Pelletsfabrik Ulricehamn

ULRICEHAMN, VÄSTERGÖTLAND


Produktion

 • Värmepellets i bulk
 • Värmepellets i säck
 • Träpulver
 • Fjärrvärme


Produktionskapacitet
90 000 ton/år

Energileveranser
Fjärrvärmeleverantör till Ulricehamns kommun

Certifieringar

 • ISO 9 000
 • ISO 14 000
 • FSC (FSC C133470)
 • Hållbarhetsbesked

Pelletsfabrik Talsi

TALSI, LETTLAND


Produktion

 • Värmepellets i bulk
 • Värmepellets i säck


Produktionskapacitet
80 000 ton/år

Certifieringar

 • ISO 9 000
 • ISO 14 000
 • FSC (FSC C133470)
 • SBP (SBP-08-61)
 • ENplus A1 (LV 005)