Som Skandinaviens största företag inom fasta förädlade trädbränslen spelar Scandbio en viktig roll i att nå våra gemensamma hållbarhetsmål och skapa ett fossilfritt samhälle.

 

Läs vår hållbarhetsredovisning