Som Skandinaviens största företag inom fasta förädlade trädbränslen spelar Scandbio en viktig roll i att nå våra gemensamma hållbarhetsmål och skapa ett fossilfritt samhälle.

LÄS VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT 2021-2022

Scandbios produkter är tillverkade av rent trä som är 100 % förnybart. Det tycker vi är bra. För ur miljösynpunkt är trädbränsle det bästa bränslet som finns i Sverige enligt Naturvårdsverket. Men trädbränsle är inte bara hållbart och bra för miljön, det är även ekonomiskt och tillförlitligt. Det är vi stolta över

Miljö och kvalitetspolicy

Supply base report Sweden

läs scandbios svenska rapport

Supply base report Latvia

läs scandbios lettiska rapport