Claus Mogensen

Sales and Country Manager Denmark
Tel: + 45 40 407 025
E-post: claus.mogensen

Tone Johnsen

Marknadsförings och Kommunikationschef
Tel: +46 10 456 73 34
E-post: tone.johnsen

Ewa Gustavsson

Säljassistent
Tel: + 46 10 456 73 22
E-post: ewa.gustavsson

Sandra Kyhlberg

Sälj Stallpellets
Tel: +46 10 456 73 35
Mobil: +46 730 70 69 32
E-Post: sandra.kyhlberg

Emil Blomberg

Sälj Östra Sverige
Tel: + 46 104 56 73 08
Mobil: +46 730 82 66 01
E-post: emil.blomberg

NIKLAS HEIKKINEN

Sälj Västra Sverige
Tel: + 46 10 456 73 29
Mobil: + 46 708 52 86 07
E-post: niklas.heikkinen

jan östergren

Sälj Norra Sverige
Tel: + 46 10 456 73 30
Mobil: + 46 725 89 97 56
E-post: jan.ostergren

HENRY ESKOLA

Key Account Sverige
Tel: + 46 10 456 73 31
Mobil: + 46 706 38 93 11
E-post: henry.eskola

SVEN-INGVAR ARNESSON

Specialprojekt sälj
Tel: + 46 10 456 73 33
E-post: sven-ingvar.arnesson