Scandbio vidtar alla lämpliga åtgärder för att undvika spridning av COVID-19-viruset och minimera effekten på Scandbio som företag, anställda, kunder och affärspartners, men också för samhället och de som är mest utsatta för coronaviruset. Detta inkluderar följande internationella och nationella råd från hälsoorganisationer och myndigheter, utöver ett antal interna åtgärder och policyer.

För att minimera exponeringen för personal på våra fabriker och kontor gör alla anställda som kan göra sitt arbete hemifrån. Besökare får inte komma in på våra kontor och fabriksområden. Och slutligen, alla anställda som inte mår bra stannar hemma tills de är friska igen.

För närvarande fungerar våra fabriker och leveranser som normalt och hittills har vi inga större störningar.

Våra transportörer:
- Lossar som vanligt på anvisad plats
- Undviker närkontakt med kund/eller personal på leveransplats
- Undviker att gå in i kontor eller jordbruksfastigheter
- Tar ej med passagerare i förar/bostadshytt på fordonet

Vi har ett antal beredskapsplaner på plats. Särskilt fokus har lagts på produktion av pellets och fjärrvärme för att hålla viktiga samhällsfunktioner igång.  

Från oss alla på Scandbio till våra kunder, leverantörer och andra affärspartners: Håll dig säker och var rädda om varandra!

Vänliga hälsningar,
Daniel Andoff
VD