OMSTÄLLNINGEN MOT EN FOSSILFRI ENERGIANVÄNDNING


Genom att vidareförädla restprodukter från skogsindustrin tar vi tillvara på naturens tillgångar på ett resurseffektivt sätt och bidrar till en cirkulär hållbar lösning. Vår pellets är ett biobränsle och bidrar till omställningen mot en fossilfri energianvändning. Skogen är en oerhört värdefull förnybar resurs som växer till sig igen och igen, och blir till virke, pappersmassa och byggmaterial. De restprodukter som blir över av det sågade trädet utgör ca 50%. Det är dessa restprodukter som utgör råvaran för de förädlade energirika biobränslen (pellets) som sedan produceras hos oss på Scandbio. Genom att föra tillbaka delar av askan från våra fabriker till skogen bidrar vi med näring tillbaka till skogen och vi får ett slutet kretslopp.

nivåvakt

Med hjälp av Scandbios nivåvakt ser du till att det alltid finns pellets i din silo. Nivåvakten sköter allt automatiskt, från bevakning och beställning till leverans. Allt du behöver göra är att säga ja till att spara tid och pengar. Framförallt säger du ja till tryggheten att alltid ha pellets i ditt förråd.

läs mer om nivåvakten

våra säljare hjälper dig !

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av värmepellets och träpulver. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier. Genom att välja miljövänlig energi baserad på bioenergi kan ditt företag enkelt sänka kostnaderna och samtidigt göra en insats för miljön. Låter detta intressant?

 

kontakta våra säljare

NCC - grön asfalt

Bygg- och fastighetsföretaget NCC har ett stort, övergripande mål: att bli hundra procent CO2-neutrala. Det område som står för störst påverkan är idag Asfalt men här har man nu styrt in på en grönare väg, med teknisk utveckling, smarta idéer – och Scandbio Pellets.

läs mer om NCC

GULDET FRÅN SKOGARNA

Högt upp på en kulle, med utsikt över Gävle och Östersjön åt ena hållet och de vidsträckta skogarna åt andra, står världens mest klimatsmarta whiskydestilleri. Här nyttjas gravitationen för att framställa Sveriges mest kända whisky, och förutom huvudingredienserna korn, vatten och jäst spelar den pelletspanna som står strax intill destilleriet en verkligt viktig roll.

 

läs mer om mackmyra

Hållbarhet

Vi arbetar för att bli ett 100 % hållbart företag. Resan dit är lång, men vi är på god väg.

läs mer om vårt hållbarhetsarbete

miljöarbete

Scandbios produkter är tillverkade av rent trä som är 100 % förnybart. Det tycker vi är bra. För ur miljösynpunkt är trädbränsle det bästa bränslet som finns i Sverige enligt Naturvårdsverket. Men trädbränsle är inte bara hållbart och bra för miljön, det är även ekonomiskt och tillförlitligt. Det är vi stolta över.

läs mer om vårt miljöarbete

Våra fabriker

Vi tillverkar värmepellets, pulver och stallpellets själva i våra 6 egna fabriker. Så vi vet vad samtliga produkter innehåller och säkerställer att kvaliteten håller högsta kvalitet.

Läs mer om våra fabriker

PELLETS MED GARANTERAT HÖG KVALITÉ

Scandbio är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Hela vår tillverkningsprocess, från råvara till färdig produkt, övervakas dagligen och kontrolleras löpande tillsammans med ackrediterade kvalitetsinstitut. Genom att kontrollera och säkerställa hela vår produktionskedja kan vi producera och leverera eldningspellets av hög och jämn kvalité med bra energitäthet.

Våra fördelar

100% FÖRNYBAR

Det blir ju rök när man eldar med pellets och röken innehåller koldioxid kanske du tänker. Jo, visst är det så. Men när biobränslen så som pellets brinner frigörs bara den koldioxid som gjort att trädet har kunnat växa. Och tack vare ett ansvarsfullt skogsbruk binds sen koldioxiden upp igen. Därför är pellets en 100% förnybar energikälla som inte bidrar till en ökning av atmosfärens innehåll av koldioxid. Ett kretslopp helt enkelt. I dag växer dessutom den svenska skogen mer än vad våra leverantörer avverkar. Och vi samarbetar bara med ansvarsfulla leverantörer som är certifierade för ett hållbart skogsbruk. Det är koldioxid och svavel från fossila bränslen (kol, olja och gas) som är den stora boven bakom växthuseffekten och den försurning som hotar många känsliga miljöer.

våra säljare hjälper dig !

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av värmepellets och träpulver. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier. Genom att välja miljövänlig energi baserad på bioenergi kan ditt företag enkelt sänka kostnaderna och samtidigt göra en insats för miljön. Låter detta intressant? Fyll i formuläret nedan så kontaktar någon av våra säljare dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa er att uppnå era miljömål.