8 till 6 mm

Byta från 8 till 6 mm? - Inga problem!

I de allra flesta fall är det inga konstigheter att byta till 6 mm. Läs våra tips och råd så har du snart framtidssäkrad pelletsvärme.

Tänk på det här när du byter

En 6 mm pellets fyller bränsleskruven mer och matas därför fram snabbare. Detta gör att förhållandet mellan bränslemängd och luftmängd ändras och du kan behöva ändra hastigheten på bränsleskruven för att bibehålla optimal förbränning.

De allra flesta pelletsbrännare fungerar lika bra oavsett pelletsens dimension. När du byter dimension kan dock förhållandet mellan luft- och bränsletillförsel förändras eftersom en mindre pellets lättare matas genom bränsleskruven. Detta medför att andelen bränsle i förhållande till luftmängd blir större, vilket i sin tur påverkar förbränningen. Du åtgärdar detta genom att minska matningshastigheten på skruven till förbränningen.

 

01Gråvit aska = Allt är som det ska!

 

02Mörk aska = Oförbränt bränsle.

Du behöver minska bränsletillförseln.