Hitta till våra fabriker

Vi tillverkar pellets, briketter, pulver och ströpellets själva i våra sju egna fabriker. Så vi vet vad samtliga produkter innehåller och vi vet att kvaliteten håller högsta kvalitet.

NICKLAS FAGERKVIST

IT manager
E-mail: nicklas.fagerkvist

HENRIK DAHLIN

System technician
E-mail: Henrik.Dahlin