Denna integritetspolicy är utformad utifrån de krav som ställs i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) Här förklarar vi vilken data vi samlar in, hur vi använder den, hur den lagras och sparas samt hur du kan bära dig åt för att utöva dina rättigheter.


Våra grundläggande riktlinjer kring personuppgiftshantering är:
Vi samlar inte in mer information än nödvändigt.
Vi använder informationen enbart till det som vi specificerar.
Vi sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt.Vi delar inte med oss av uppgifterna till tredje part.

Vi ger dig full tillgång till din information samt bistår med rättning eller borttagning enligt GDPR:s riktlinjer. Vi behandlar dina uppgifter utifrån den rättsliga grunden "intresseavvägning" samt i vissa fall vid samtycke. Samtycke sker till exempel när du fyller i ett formulär på vår webb och genom en kryssruta samtycker till att vi behandlar dina uppgifter på specificerat sätt. Nedan kan du få information om vad, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och cookies. Policyn beskriver också dina rättigheter och våra skyldigheter mot dig som besökare.

Personuppgiftsansvarig
Scandbio är personuppgiftsansvarig för uppgifterna du lämnar på vår hemsida. Det innebär att vi måste se till att du:
Är medveten om att vi samlar in uppgifter om dig, hur vi gör detta och varför.
Kan godkänna eller neka till behandling och lagring av personuppgifter.
Kan lita på att vi tar hand om dina uppgifter och inte lämnar ut dem till tredje part utan ditt godkännande.
Kan begära ut vilka personuppgifter som vi har lagrat om dig.
Har möjlighet att uppdatera (rätta) dina uppgifter eller bli glömd.

1. Personuppgifter vi samlar in, hur vi gör det och varför
Vi använder Google Analytics och cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur webbplatsen används. Om du inte vill tillåta cookies kan du själv ändra inställningen för det i din webbläsare. Förutom IP-adressen är informationen som samlas in anonym trafikdata som webbläsare, enhet och språk.

All information som kan identifiera dig räknas som personuppgift. Det innebär bland annat namn, mailadress, telefonnummer, fotografier med mera.

Vi kan också komma att kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster om vi tror att det är av intresse för dig, till exempel genom ett mailutskick. Du kan när som helst neka till fortsatta utskick genom att "avprenumerera" i mailet. När du fyller i ett formulär på vår webb så kopplas dina personuppgifter till det beteende på webbplatsen som cookien lagrat om dig (om du godkänt användning av cookies). Detta skapar en bättra användarupplevelse för dig och ger oss information om vad du är intresserad av.

2. Godkännande och nekande
Du kan godkänna eller neka till användandet av cookies på vår webbplats eller genom inställningarna i din webbläsare. Du måste samtycka till att vi hanterar dina personuppgifter när du fyller i ett formulär på vår hemsida. Du kan enkelt avprenumerera från tex mailutskick.

3. Du kan lita på att vi tar hand om dina uppgifter
Vi är noga med säkerheten kring dina personuppgifter. Vi delar inte heller med oss av dina personuppgifter utan ditt godkännande.

4. Begära ut uppgifter
Du har rätt att begära ut all information vi har lagrad om dig. Kontakta oss på info@scandbio.com så får du ett registerutdrag. För att kunna göra detta kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig om du inte begär något annat.

5. Uppdatera eller radera uppgifter
Om du anser att informationen vi har lagrad är felaktig kan du begära att få den korrigerad. Maila då info@scandbio.com

Vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt. Om du ändå vill att vi ska radera all information vi har lagrad om dig så kontakta oss på info@scandbio.com

Denna policy gäller from 25 maj 2018. Uppdateringar för att förbättra och förtydliga policyn ytterligare kan komma att göras men finns alltid tillgänglig här på vår webbplats. Har du frågor om policyn och om Scandbio:s lagring och hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss!

Scandbio AB
info@scandbio.com