Ny energi för Arlas mjölk

För en livsmedelsproducent är det av stor vikt att arbeta miljövänligt. När Arla i Jönköping ersatte gasol med pellets, innebar det ett viktigt steg i företagets miljösatsning och en stor minskning av koldioxidutsläppet.

Arla i Jönköping, med över 600 anställda, är ett av de modernaste mejerierna i Europa. Hit levereras 650 000 liter mjölk varje dag, som sedan blir till mjölk, grädde och fill. Kyllagret är automatiserat och totalt tillverkas 110 egna artiklar som sedan distribueras tillsammans med Arlas övriga sortiment över hela södra Sverige.


Globalt mål

I Arla Foods globala miljöstrategi, finns bland annat målet att öka mängden förnyelsebar energi. Gasolpannan, som tidigare användes på Arla i Jönköping, passade inte in i den strategin.
– Minst 95 procent av energin som vi använder till värme ska vara förnyelsebar år 2020 och vi började undersöka alternativen. Vi visste också att gasol skulle bli mer kostsamt i framtiden, så det fanns dubbla anledningar att byta energikälla, säger Jörgen Zetterlind på Arla Foods.

 

Energifylld pastörisering

Valet föll på pellets. I samarbete med Jönköping Energi, som tillhandahöll pelletspannan, inleddes arbetet med att ersätta gasolpannan. 2015 sattes allt i drift och hantering och dygnet runt-övervakning av pannan sköts helt av Jönköping Energi.
– Vi kan fokusera på vår kärnverksamhet och pelletsvärmen används till pastörisering av mjölken, samt till våra disksystem. Det har fungerat väldigt bra och vi har nått upp till vårt 95 procentmål, säger Jörgen Zetterlind.

 

Pellets som gör skillnad

Jönköping Energi anlitar Scandbio som leverantör till Arla och årsförbrukningen hos mejeriet uppgår till 2000 ton pellets. För Arla har den nya energikällan resulterat i att koldioxidutsläppet har minskat med cirka 1800 ton per år.
– Det har varit en lönsam miljövinst, konstaterar Jörgen Zetterlind.

Ladda ner kundcase som pdf.  

Våra säljare hjälper dig !

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av värmepellets och träpulver. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier.

Genom att välja miljövänlig energi baserad på bioenergi kan ditt företag enkelt sänka kostnaderna och samtidigt göra en insats för miljön. Låter detta intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er att uppnå era miljömål.