Dygnet runt, året om, rullar produktionen på pappersbruket Arctic Paper i Grycksbo. Huvudprodukten är grafiskt finpapper, som till största delen går på export till bland annat England, Tyskland och Polen.

För att driva verksamheten använder Arctic Paper pellets från Scandbio. Energin från pelletsen genereras i en ångpanna med kapacitet på 50 MW för biobränslen.

Tidigare användes olja, men 2008 ställde man om till pellets av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Scandbio är en av leverantörerna som klarar Arctic Papers högt ställda krav på pelletskvaliteten. Därmed är vi med och skapar hållbara affärer med hjälp av naturlig energi.

Bruket i Grycksbo, som ligger i hjärtat av Dalarna, grundades redan 1740 och har en lång, framgångsrik tradition av papperstillverkning. Brukets ambition har redan från början varit att kontinuerligt förnya processerna och förbättra effektiviteten.

Hållbarhet står i fokus inom varje del av verksamheten, och Arctic Paper Grycksbo strävar efter att vara ett av de mest miljövänliga bruken i Europa. Det åstadkoms genom användningen av förnybara råvaror och miljömässiga produktionsprocesser tillsammans med ansvarsfull användning av energi och distributionslösningar. Arctic Paper Grycksbos produktion är sedan 2009 nästan helt fossilfri, med energiförsörjning från en biobränsledriven panna och kompletterande grön el.