Bygg- och fastighetsföretaget NCC har ett stort, övergripande mål: att bli hundra procent CO2-neutrala. Det område som står för störst påverkan är idag Asfalt men här har man nu styrt in på en grönare väg, med teknisk utveckling, smarta idéer – och Scandbio Pellets.

Asfalttillverkning är en enormt resurskrävande process, och står idag för den största andelen förbrukad CO2 inom NCC. Samtidigt blickar man redan väldigt långt fram, och genom att utveckla och implementera en helt egen, storskalig process så har man kommit en bra bit på väg.

NCC tillverkar ungefär 2,5 miljoner ton asfalt per år, och alla framsteg gör stor skillnad. En väsentlig del av processen utgörs av att torka och värma upp stenmaterial till 180 grader. Tidigare användes olja, men i takt med att NCC ville minska klimatpåverkan behövdes ett annat sätt elda. Resultatet blev en förfinad process, och att oljan ersattes av Scandbio värmepellets.

Men att byta från olja till pellets var inte ett helt enkelt skifte. Det tog fem år att utveckla en helt ny metod för att mala pellets till ett pulver som i sin tur kan eldas i de för ändamålet anpassade brännarna. Idag används pellets på ett drygt tjugotal av NCC:s asfaltverk i Sverige.

Då det handlar om väldigt stora volymer sökte NCC en leverantör som kan leverera stora mängder pellets under lång tid framöver, och valet föll på Scandbio.

— Vi har också samma syn på många saker, och det fanns en vilja att följa med i den här utvecklingen. Vi ser ett långsiktigt samarbete framför oss och att vi tillsammans kan minska asfaltens klimatpåverkan, säger Linda Löwhagen, Teknisk Specialist NCC.