Ekologiskt hållbar odling med fossilfri energi

Svegro är ett svenskt familjeföretag som många känner igen från grönsaksdisken. Deras örter och sallater odlas i ett 55 000 kvadratmeter stort växthus på natursköna Färingsö. För att säkerställa att det alltid finns tillräckligt med värme för odlingen och för att uppvärmningen ska ske på ett hållbart sätt förlitar sig Svegro på pellets samt en nivåvakt från Scandbio.

Odling i växthus är av naturliga skäl en energikrävande process. Plantorna behöver värme och ljus för att växa. För att Svegro ska kunna odla drygt 20 miljoner krukor med ekologiska örter och sallater varje år förlitar de sig på solen och ett nödvändigt tillskott av fossilfri energi. Uppvärmningen av deras stora växthus utanför Stockholm sker idag med biobaserad pellets från Scandbio. Under de senaste tre åren har Svegro sänkt sin energiförbrukning med ca 20 %. Mycket beror på en medveten satsning på grön el och biobaserade bränslen.

I Svegros ekologiska odling används varken bekämpningsmedel eller konstgödsel. Varje planta får chansen att växa så naturligt som möjligt. Det är ett av grundkraven för att kunna KRAV-märka sina produkter. Nyttan består främst av renare vatten och odlingsjord, större biologisk mångfald och mindre kemikalier att hantera för odlarna. Framför allt blir själva slutprodukten godare, nyttigare och säkrare att äta. Svegro ställer med andra ord höga krav på sig själva och sina odlingsmetoder, men också på energikällan i sig.

Enligt Svegro var valet av pellets från Scandbio relativt självklart. Deras verksamhet kräver en värmekälla som ger tillräckligt mycket energi och som dessutom är lika driftsäker som robust. Värmepellets har en jämn och hög kvalitetsnivå samt bra energitäthet, vilket gör att Svegro kan vara säkra att det är alltid är tillräckligt varmt för odlingen. I kombination med Scandbios nivåvakt kan de säkerställa att det alltid finns tillräckligt med pellets i deras silo.

Svegro har alltid arbetat med hållbarhet och kvalitet samt innovationer. De arbetar exempelvis med en intressant AI-modell just nu. Syftet är att automatisera övervakning och styrning av odling i växthus för att kunna minska både svinn och energiförbrukning. På Scandbio är vi tacksamma för att vi får vara med på Svegros resa mot en hållbar framtid.

– Jag tycker det är viktigt att folk vet att våra produkter är producerade på ett schysst och ansvarsfullt sätt. Det gäller ju pelletsen också så klart. Då är det bra att veta att det är restprodukter från sågverk som används i Scandbios pellets, säger Kristin Orrestig, Chef Varuförsörjning, Svegro.