Råvaren kommer fra planteriget

Træpiller og vores to andre produkter er træbrændsel, som vi får fra planteriget. Vi forædler og presser restprodukter fra skov- og savværksindustrien, såsom flis og forskellige typer spåner. Før i tiden var disse restprodukter dyre at skaffe sig af med, men vi fik den ide, at de kunne benyttes til at lave varme og elektricitet.

 
Der dannes jo røg, når man fyrer med træpiller, og røgen indeholder kuldioxid tænker du måske. Jo, det er rigtigt nok. Men når træpillerne brænder, frigøres blot den kuldioxid, som træet har optaget under væksten. Og takket være et ansvarligt skovbrug, optages kuldioxiden sidenhen igen. Derfor er træpiller en 100 % vedvarende energikilde, som ikke bidrager til en forøgelse af atmosfærens kuldioxidindhold. Det er ganske enkelt et kredsløb. I dag vokser den svenske skov desuden mere end hvad vores leverandører fælder. Og vi samarbejder kun med ansvarlige leverandører, der er certificeret.

 
Det er kuldioxid og svovl fra fossile brændstoffer (kul, olie og gas), der er den største årsag til drivhuseffekten og den forsuring, der truer mange følsomme miljøer.


Vi er iso 9001- og 14001-certificerede

Fremstillingen af træbrændsel på alle vores fabrikker er certificeret i henhold til iso 9001 og iso 14001.

Scandbio arbejder for en bæredygtig udvikling samt for at minimere miljøindvirkningen. Ved produktion af træbrændsel er belastningen på miljøet lille, men den kan alligevel mindskes. Og de store miljøgevinster ses, når træbrændsel sættes I relation til anden energiproduktion.

Vil du vide mere?

Vi arbejder kontinuerligt med miljø- og kvalitetsspørgsmål inden for samtlige dele af vores drift. Kontakt gerne miljø- og kvalitetschef Gert Pettersson på +46 (0) 10 456 73 90, hvis du vil vide mere. Send en mail til gert.pettersson@scandbio.com ved at klikke på linket.