Som Skandinaviens största företag inom fasta förädlade trädbränslen spelar Scandbio en viktig roll i att nå våra gemensamma hållbarhetsmål och skapa ett fossilfritt samhälle.

 

Läs vår hålbarhetsrapport 2020

Scandbios produkter är tillverkade av rent trä som är 100 % förnybart. Det tycker vi är bra. För ur miljösynpunkt är trädbränsle det bästa bränslet som finns i Sverige enligt Naturvårdsverket. Men trädbränsle är inte bara hållbart och bra för miljön, det är även ekonomiskt och tillförlitligt. Det är vi stolta över

Miljö och kvalitetspolicy