Renare textilier med renare energi

Elis Sverige har gjort ett strategiskt viktigt vägval i sin nya renrumsanläggning i Nyköping, både för sig själva och miljön. Det toppmoderna tvätteriet värms upp med fossilfri värmepellets från Scandbio. Något som bidrar till att Elis minskar sitt koldioxidavtryck och kan nå sina hållbarhetsmål. Scandbio var en dedikerad partner under hela omställningen.

Elis-gruppen, tidigare känd som Berendsen i Sverige, erbjuder lösningar inom textil och hygien. Verksamheten går ut på att de hämtar, tvättar och lagar textilier inom en rad olika branscher. Det kan vara allt från mattor för butiker till arbetskläder för industriarbetare. Däremellan levererar de lösningar för arbetare inom renrum; ett segment som är särskilt viktigt för industrier inom exempelvis läkemedel, biovetenskap och mikroelektronik. Anläggningen i Nyköping levererar inte bara rena, spårbara och steriliserade textiler, tack vare fossilfri värmepellets från Scandbio är också uppvärmningen naturligt ren.

Syftet med Elis renrumsanläggning är att minska risken för kontaminering. Deras kunder är beroende av en överlägsen hygien, både för att kunna bedriva forskning och bibehålla konkurrenskraft. Verksamhetens energikrävande natur i kombination med Elis högt ställda hållbarhetskrav, var en av många anledningar till att valet föll på pellets. Scandbio har varit en dedikerad partner och rådgivare under hela omställningsprocessen. Vi har identifierat hållbara vägar framåt och bidragit med kloka råd utifrån verksamhetens unika behov. Det gör att Scandbio och vår pellets också är en viktig del i Elis övergripande hållbarhetsmål. Den nya anläggningen är ett stort kliv på vägen mot en framtid utan fossila energikällor.
– Målet är att hela Elis Sveriges verksamhet ska drivas av fossilfri energi senast 2030. Så vi fasar steg för steg ut alla fossila energikällor och drivmedel, säger Linda Nilsson, marknadschef, Elis Sverige.

Pellets passar ypperligt för tvätterier, men också för de flesta andra energikrävande industriella processer, oavsett bransch. Det kan fungera som ett nödvändigt komplement till andra förnybara energikällor när vinden inte blåser eller solen inte skiner, eller som i Elis Cleanrooms fall, den primära energikällan för verksamheten. Tack vare spån, en naturlig restprodukt från svenska sågverk, kan Elis nu dra nytta av 100% naturlig energi utan några som helst tillsatser. Dessutom har Elis nu en produkt med jämn kvalitetsnivå och hög energitäthet. Den nyinstallerade ångpannan i Nyköping har en nettoeffekt på 1 MW och den tillhörande silon kan lagra upp till 80 ton värmepellets.

En av de främsta fördelarna med Scandbios värmepellets är närheten till kunden. Spånet pressas omsorgsfullt till stavar i våra 5 svenska produktionsenheter. Vår storlek och expertis gör också att vi är nära våra kunder under hela omställningsprocessen. Närheten till verksamheten, kunskap och erfarenhet samt en produkt med de egenskaper som Elis Sverige förväntar sig, var ytterligare viktiga faktorer i valet av pellets från Scandbio. 
– Vi har valt pellets från Scandbio för att det är en lättillgänglig råvara i vårt närområde. Pellets ger oss trygghet i kvalitet, leveranser och ekonomi, säger Göran Nilsson, platschef på Elis Cleanroom i Nyköping.