Neovas historie

Neova har sin oprindelse i den Hudiksvall-baserede virksomhed Råsjö Torv og den Jönköping-baserede virksomhed SÅBI, to drevne entreprenørvirksomheder med rødder i de svenske jordbrug og de sydsvenske savværker.


Ved årsskiftet 2004 købte Råsjö Torv træpillevirksomheden SÅBI, og selskaberne begyndte da at virke som en og samme virksomhed. I august 2006 blev de to virksomheder knyttet endnu tættere sammen med et fælles varemærke – Neova. I november 2007 kom Arton Värmeverk og otte fjernvarmenet til erhvervet af Vattenfall. Disse blev sidenhen suppleret med fjernvarmeanlæg i Kramfors og i Billesholm. Dette gav en yderligere udvidelse af aktiviteterne og gjorde Neova til den helhedsleverandør af træbrændsel, som virksomheden er i dag.

 
Tørvebruget har været en naturlig del af det svenske jordbrug i umindelige tider, men det var først i 1980, at myndighederne opdagede tørvenes muligheder som indenlandsk energikilde og som en god erstatning for de importerede fossile brændstoffer som f.eks. kul og olie. Som følge af den øgede interesse for tørv blev Råsjö Torv grundlagt i begyndelsen af 1980'erne af Olle Råbom i Hudiksvall, en satsning helt på linje med den nye energipolitik.

 
Sydsvenska Sågverk grundlagde i 1964 en interesseorganisation for en sammenslutning af en række savværker. Målet var at virke for fælles interesser, samt at markedsføre og sælge træbiprodukter. Organisationen hed SÅBI og blev senere omdannet til et selskab, der arbejdede med produktion, markedsføring og salg af træbrændsel. I begyndelsen handlede det om flis til masseindustrien, men i 1970'erne voksede en indsigt frem om, at fremtiden lå i træbrændsel, primært træpiller.

Agroenergi Lantmännens historie

Agroenergi Lantmännen har sin oprindelse i SBE Svensk BrikettEnergi AB, som var ejet af Kinnarps AB og Jarl Mared. SBE Svensk BrikettEnergi var i sin tid Sveriges største producent af forædlede træbrændsler, træpiller, briketter og brændselspulver med syv produktionssteder i Sverige og et i Letland. SBE Svensk BrikettEnergi var allerede fra starten banebrydende og førende inden for området. Selskabet var først i Sverige med, i privat regi, at bygge, eje og drive fjernvarmeværk (1983).

 
Lantmän-koncernen købte selskabet og dannede derefter Agroenergi Lantmännen. Lantmännens historie går fra jord til bord. Den svenske langbrugsbevægelse har en lang tradition for kooperativt samarbejde, og de første landmandsforeninger blev dannet i anden halvdel af 1800-tallet. Målet med de tidlige foreninger var at forbedre kvalitetskontrollen, sænke indkøbspriser og transportomkostninger, samt at skabe bedre muligheder for at udveksle erfaringer landmændene imellem. I begyndelsen dannede man lokale landmandsforeninger, men snart kom der krav om at danne større handelspartnere. Det næste skridt blev derfor, at man ofte dannede regionsforeninger i de svenske len.

 
Lantmännen Agroenergi indgår i Lantmän-koncernens forretningsområde Energi, der igen samler Lantmännens drift inden for energisektoren. Vi fremstiller og sælger fast forædlede biobrændsler såsom træpiller, briketter og pulvere under varemærket Agrol. Virksomheden driver også 16 mindre varmeanlæg, hvor mere end 90 % af leverancerne kommer fra biobrændsel og spildvarme. Sammen danner anlæggene Norberg/Insjön, Malmbäck, Ulricehamn og Talsi i Letland en konkurrencedygtig virksomhed.