Det här är Scandbio

Scandbio producerar och säljer fasta förädlade trädbränslen. Vi försörjer industrier, kommunala och statliga verksamheter, lokala entreprenörer samt enskilda villaägare med 100 % förnybar energi. Hållbart, ekonomiskt och tillförlitligt.

 
Vår huvudmarknad är Sverige men vi agerar runt hela Östersjön. Vi är cirka 140 kunniga medarbetare fördelade på 5 fabriker i Sverige och 1 i Lettland. Tillsammans producerar och säljer vi årligen ca 650 000 ton biobränslen med en omsättning på ca 1 000 MSEK. All vår verksamhet präglas av ansvar för människa och miljö i kommande generationer.


Livets Energi

Bioenergi ger liv, värme och välbefinnande. Utan det kan inget frodas, växa eller ens finnas. Scandbio säljer 100 % förnybar energi från ansvarsfullt brukade svenska skogar. När våra trädbränslen förbränns, avges motsvarande mängd koldioxid som trädet bundit under sin uppväxt. Samma mängd koldioxid binds sedan på nytt när ett nytt träd återväxer. Bra för miljön. Bra för kommande generationer. Bra för dig.

Vi lovar mer än pellets

Med Scandbio kan du känna dig trygg som kund. Vi utlovar pålitliga leveranser av produkter med en jämn och hög kvalitet. Vi kommer aldrig att äventyra hållbarheten i ekosystem, miljö, fabriker, produktion eller affärer. Vi finns alltid nära när du behöver oss och vi lovar att vara proaktiva och försöka förutse saker som kommer ske snarare än reagera när de sker.

Läs mer om vårt erbjudande